KARIĚRA U NÁS

ÚSPECH

Spolu ako tím pokračujeme v hľadaní nových a nekonvenčných spôsobov vývoja, distribúcie a neustáleho zlepšovania silných značiek a ich produktov. Tvorivá a dynamická pracovná atmosféra, ako aj profesionálny a podnikavý postoj každého zamestnanca zabezpečujú dlhodobý úspech našej spoločnosti.

Karriere Maresi
Karriere Maresi 2

MOTIVÁCIA

Každému novému zamestnancovi poskytujeme srdečné prijatie a rýchlu integráciu do našeho tímu. Veľmi oceňujeme diskusiu medzikolegami, rovnako ako každoročné osobné pohovory, pri ktorých každý zamestnanec získa profesionálnu spätnú väzbu.

Career