Eigene Marken

Cookie-Policy:

Táto webová stránka využíva analytickú službu Google Analytics poskytovanú spoločnosťou Google, Inc. ("Google"). Google Analytics používa  súbory "cookies" – textové súbory umiestňované vo vašom počítači, ktoré napomáhajú webovej stránke analyzovať spôsob, akým ju návštevníci používajú. Informácie vytvorené súbormi cookies o vašom používaní webovej stránky (vrátane vašej IP adresy) sú odosielané a uložené spoločnosťou Google na serveroch v Spojených štátoch.  Spoločnosť Google tieto informácie využije pri vyhodnotení používania danej webovej stránky, zostavovaní prehľadov o činnosti webových stránok pre prevádzkovateľov stránok a poskytovaní ďalších služieb súvisiacich s činnosťou stránok a používaním internetu.   Spoločnosť Google môže v prípadoch, keď to zákon vyžaduje alebo ak informácie v mene spoločnosti Google spracúvajú tretie strany, zaslať tieto informácie aj tretím stranám. Spoločnosť Google  nepriradí vašu IP adresu k iným údajom, s ktorými spoločnosť narába. 

Používanie súborov cookies môžete zvolením príslušných nastavení vo vašom prehliadači odmietnuť, uvedomte si však, že tým môžete spôsobiť čiastočné znefunkčnenie webovej stránky. Používaním tejto webovej stránky vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním údajov o vašej osobe spoločnosťou Google spôsobom a za účelom uvedeným vyššie. 

Ak si neželáte, aby spoločnosť Google zbierala a používala uvedené údaje (súbory cookies a IP adresu), stiahnite a nainštalujte si doplnok prehliadača dostupný na stránke:  https://tools.google.com/dlpag....

Upozorňujeme, že táto webová stránka inicializuje službu Google Analytics s nastavením kódu anonymizeIp.

Maskovaním poslednej časti vašej IP adresy tak zaručuje anonymizovaný zber údajov. 

Ďalšie informácie týkajúce sa podmienok používania a ochrany osobných údajov nájdete na adrese http://www.google.com/analytic..., alebo na adrese

https://www.google.de/intl/en/policies/

Vision Bg