Právní informace a všeobecné obchodní podmínky

Využívaní veškerých informací poskytnutých na doméně www.maresifoodbroker.com společnosti Maresi Austria GmbH („Maresi Austria GmbH“) podléhá následujícím podmínkám používání. Uživatel webových stránek („uživatel“) se podrobuje tomu, že se bude chovat dle těchto podmínek používání webových stránek. V případě, že by se uživatel nechtěl podřídit těmto podmínkám, je mu výslovně zakázáno další používání těchto webových stránek.

„Maresi Austria GmbH“ si vyhrazuje právo kdykoliv jednostranně změnit tyto podmínky. Platná verze podmínek je zveřejněná na webových stránkách v části „Impressum/právní upozornění“. V případě, že uživatel použije webové stránky po zveřejněných změnách, platí pro uživatele již nové podmínky.

Eigene Marken
Vision Bg

Stahování, tisk a ukládání dat z těchto webových stránek je dovoleno výlučně pro soukromé účely. Jakékoliv používání nad tento rámec, zvláště zřizování hypertextových odkazů nebo změna struktury webových stránek, či jejích částí, vyžaduje předchozí písemný souhlas od „Maresi Austria GmbH“. Veškerý obsah webových stránek a jejich částí byl vytvořen a je sledován s největší možnou pečlivostí.

Navzdory tomuto úsilí není možné vyloučit, že  informace obsažené  na těchto webových stránkách nebudou úplné, správné a aktuální. Stejně tak není možné vyloučit možnost, že při vyhledávání nebo stahování dat z webových stránek nedojde kvůli škodlivým elementům k poškození  uživatelského počítačového systému. Společnost „Maresi Austria GmbH“ nezodpovídá za žádné škody vzniklé kvůli používání těchto webových stránek, pokud by se nejednalo o následek úmyslného nebo hrubě nedbalého pochybení společnosti „Maresi Austria GmbH“.

Všeobecné nákupní a dodací podmínky (PDF)

Všeobecné nákupní a dodací podmínky (PDF)

 

Všeobecné prodejní a dodací podmínky (PDF)

Všeobecné prodejní a dodací podmínky (PDF)


 

Handelsmarken